Navigace: ICT služby

 

Řešení IT architektury a implementace IT nástrojů

Konzultace a služby poskytované naší společností v oblasti solution architektury IT technologií, jsou spojeny s komunikací business záměrů klienta a plánování odpovídající IT architektury, návrhem optimální architektury na úrovni základních stavebních bloků SW a HW komponent nebo jednotlivých modulů a výběrem vhodných nástrojů na podporu těchto záměrů.

Hlavní předností námi poskytovaných služeb v oblasti solution architektury a IT analýzy, jsou praktické zkušenosti v různých odvětvích a disciplínách, v celé řadě hardwarových platforem, včetně distribuovaných platforem, stolních počítačů i mobilních zařízení a v neposlední řadě také různých operačních systémů, databází a SW nástrojů na podporu efektivní dodávky ICT služeb.

Cílem těchto činností je postupná implementace jednotlivých komponent IT a implementace nástrojů na podporu dodávky stávajících nebo nových ICT služeb, dle oborových standardů a s respektováním požadavků zákazníka, za podpory nástrojů vybraných vendorů a v integraci s ostatními relevantními SW nástroji, vč. následné podpory při zpracování a implementaci změnových požadavků.